maandag, juli 22, 2024
InterieurWonen

Welke verzekeringen zijn nodig in een huurhuis?

Welke verzekeringen zijn nodig in een huurhuis

Ook als u een huis huurt, wilt u dat uw spullen in het huis goed verzekerd zijn. Met welke verzekeringen krijgt u te maken als huurder? Storm, water- en brandschade komen natuurlijk net zo goed voor in een huurhuis. Wie is er dan verantwoordelijk en hoe wordt dit opgelost? In dit artikel leest u alles over huurhuizen en verzekeringen.

Opstalverzekering niet nodig voor huurders

Met een opstalverzekering is het huis en alles wat daaraan vastzit verzekerd tegen schade door brand, water, storm en inbraak. Als huurder hoeft u geen opstalverzekering af te sluiten. Dat behoort de verhuurder te doen. Hij is eigenaar van het pand waarin u woont. Wanneer er dus schade ontstaat aan het dak van het huis door storm, wordt deze schade gedekt door de opstalverzekering van de verhuurder. Check in elk geval of er door de verhuurder een opstalverzekering is afgesloten.

Inboedelverzekering (niet verplicht)

Een inboedelverzekering afsluiten is in Nederland niet verplicht, maar het is verstandig om dit wel te doen. Bereken maar eens voor welk bedrag u spullen in huis heeft. Televisies, tablets, meubels, verlichting, enzovoort. Wanneer u uw inboedel niet verzekert, hebt u geen recht op schadevergoeding wanneer er brand uitbreekt. Dat is op zich al een verschrikkelijke situatie, maar als u uw spullen niet hebt verzekerd, draait u ook nog op voor de kosten om de spullen te vervangen. Met een inboedelverzekering weet u zeker dat u in geval van storm, brand, wateroverlast of inbraak in elk geval een groot deel krijgt vergoed door de verzekeraar.

Er wordt gesproken over huurdersbelang. Wat houdt dat precies in?

Onder huurdersbelang vallen alle verbeteringen die u zelf aan het huis heeft aangebracht, maar die u bij een eventuele verhuizing ook weer achterlaat. U heeft dus eigenlijk met eigen geld geïnvesteerd om de huurwoning te verbeteren. We kunnen daarbij denken aan verbeteringen in de badkamer of de keuken. Wat als daar schade aan ontstaat? U heeft de spullen voor de verbetering zelf aangeschaft en dus zijn ze uw eigendom. Normaal gesproken valt dit soort verbeteringen onder de opstalverzekering. Omdat u die als huurder niet heeft, krijgt u te maken met huurdersbelang. Door hiervan gebruik te maken, kunt u die spullen verzekeren onder de inboedelverzekering.

Vandalen hebben een ruit van ons huurhuis ingeslagen, wie betaalt dat?

Normaliter valt glasschade door vandalisme onder de opstalverzekering. Deze valt, zoals eerder gemeld, onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Wilt u toch extra verzekerd zijn voor glasschade, dan kunt u zelf een aanvullende glasverzekering afsluiten. Houd er wel rekening mee dat bepaalde soorten glas niet vergoed worden. Glas in lood is daarvan een voorbeeld.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering wordt schade vergoed, die door uzelf of uw gezinsleden onbedoeld aan het huis of aan derden is veroorzaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bekende bal door de ruit van de buren. Hoewel ook deze verzekering niet verplicht is voor particulieren, is hij vrijwel onmisbaar. Een ongeluk zit in een heel klein hoekje.

Leave a Response